top of page
2017 星加坡暑期學生交流團

                          2464-0245                                                                         

                          6700-6369

                         skebk1986@gmail.com

                         G/F, King Yip House,

                         Shan King Estate,Tuen Mun,

                         New Territories, H.K

#隱世幼稚園#playgroup#優質幼稚園#國際幼稚園#英文幼稚園#屯門區高排名幼秉金稚園#stam#steam

#學習 #幼兒 #優質教育 #良好 #幼稚園 #屯門 #2-6歲 #早期教育 #設計活動 #兩文三語 #自主學習 #興趣 #有趣 #山景浸信會幼稚園 #study #kid #kindergarten #childen #Bi-literacy&Tri-lingual #N

eMail:

address

bottom of page